Kategorie

Producenci

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" prowadzony pod adresem www.Parker-Waterman.pl dalej zwaną Witryną, przez "Firma Marcin Jung" z siedzibą  przy ul. Armii Krajowej 5, 46-300 Olesno, dalej zwanego sklepem internetowym.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich, jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Sklep "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" stosuje system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimami. W tym celu sklep "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" gromadzi pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są w celu korzystania z Witryny przez użytkownika oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. Imię i nazwisko

2. Nazwa firmy, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

3. Adres zameldowania na pobyt stały

4. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

5. Adres poczty elektronicznej

6. Numer telefonu

7. Numer NIP, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT.

Ponadto sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w przypadku płatności kartą:

1. Numer karty kredytowej lub płatniczej

2. Rodzaj karty płatniczej

3. Data ważności karty

4. Numer CVV

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Marketing sklepu internetowego.

Sklep internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysłania Państwu informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie wtedy, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Udostępnienie informacji.

Sklep Internetowy może, za Państwa zgodą, udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

1. Firma kurierska

2. Poczta Polska

3. System płatności internetowej PayPal

4. System płatności internetowej Transferuj.pl lub CasBill.pl

w celu realizacji zamówienia. Przekazywane informacje zależne są od wybranej metody wysyłki i płatności.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@parker-waterman.pl .

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL o sile szyfrowania 128/256 bitów.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@parker-waterman.pl .

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@parker-waterman.pl .

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwa kierować pod adres sklep@parker-waterman.pl .

Ochrona danych osobowych.

Stosujemy się do zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Co więcej, jeśli wyrazisz takie życzenie, usuniemy twoje dane z naszego systemu po zakończeniu transakcji sprzedaży.

"Firma Marcin Jung" posiada zarejestrowany zbiór danych osobowych w GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - nr zgłoszenia: 032192/2014, nr księgi: 158781.

Strona sklepu w całości zabezpieczona jest protokołem SSL - co oznacza że transmisja danych z komputera do serwera serwisu, szyfrowana jest 128/256-bitowym kluczem szyfrującym, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem", zapewniając tym samym ochronę oraz poufność przekazywanych danych.

SSL certificates


Przejrzystość informacji.

Na naszych stronach przedstawiamy w przejrzystej formie pełne informacje o obowiązujących zasadach sprzedaży oraz pełne informacje o firmie "Firma Marcin Jung" - właścicielu sklepu internetowego "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!".