Kategorie

Producenci

1.

 

Sklep internetowy "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" działający pod adresem www.parker-waterman.pl prowadzony jest przez firmę:

Firma Marcin Jung

ul. Armii Krajowej 5

46-300 Olesno

tel. +48 730 656 331

NIP: 576-106-53-75, REGON: 161529721

VAT UE: PL5761065375

Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod ww. danymi.

 

Sklep internetowy "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!"

internetowy adres sklepu: www.parker-waterman.pl

e-mail, reklamacje: sklep@parker-waterman.pl

2.

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!", zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" jest właściciel sklepu, firma ”Firma Marcin Jung”, zwany dalej Sprzedawcą.

3.

Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez "Firma Marcin Jung" na stronie www.parker-waterman.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia pocztą elektroniczną – sklep@parker-waterman.pl . Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.

Złożenie zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy, potwierdzająca złożenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.parker-waterman.pl, dokonać wyboru towaru oraz ewentualnie jego opcji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia,

  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

  • wybranego sposobu dostawy,

  • wybranej metody płatności.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą "Firma Marcin Jung" właściciela Sklepu Internetowego "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.

Zmiana zamówienia - zmiany w danych przekazanych podczas składania zamówienia (np. adres dostawy, zmiana sposobu płatności itp.) można dokonać wysyłając stosowny email na adres koniecznie zaznaczając, najlepiej przy pomocy numeru zamówienia, którego zamówienia zmiana dotyczy. Zmiany można także dokonać kontaktując się z nami telefonicznie +48 730 656 331.

Odwołanie zamówienia - jeśli chcesz odwołać zamówienie, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 730 656 331 lub email: sklep@parker-waterman.pl .

7.

Sposoby płatności.

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

Przelewem na konto bankowe - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Na życzenie wystawiamy faktury proforma. Czas wpłynięcia pieniędzy na nasze konto to zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu, licząc tylko dni robocze.

Dane konta bankowego:

Firma Marcin Jung

46-300 Olesno

ul. Armii Krajowej 5

PKO BP 06 1020 3668 0000 5402 0453 4319

Gotówką przy odbiorze produktu u kuriera - w tym wypadku pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex lub InPost.

Płatności internetowe realizowane przez Cashbill S.A. lub Tpay.com (wcześniej: Transferuj.pl). Nasz sklep otrzymuje informację o zapłacie za zamówienie zaraz po jego opłaceniu z Państwa konta bankowego.

Adres do reklamacji: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

Adres do reklamacji: https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy

Systemem płatności PayPal - międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej. Pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet z ponad 190 krajów.

8.

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, zazwyczaj jest to jeden dzień roboczy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu oraz czas kompletowania przesyłki.

Za czas dostawy uważamy czas od momentu nadania przesyłki przez nasz sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia.

Dostawa realizowana jest firmą kurierską Pocztex Ekspres24 lub InPost - w przypadku 95% nadawanych przesyłek czas dostawy to 1 dzień roboczy. Czyli na drugi dzień roboczy po dniu w którym nadaliśmy przesyłkę należy spodziewać się przyjazdu kuriera. W dzień nadania przesyłki klient otrzyma od nas, drogą elektroniczną, link śledzenia przesyłki.

9.

Informacje dotyczące grawerunku.

  1. Po dokonaniu zakupu należy przesłać mailem (lub w formularzu kontaktowym – w zakładce kontakt, lub podczas realizacji zamówienia w trzecim kroku w polu "komentarz") tekst do grawerowania i wybrać numer czcionki i/lub numer grafiki.

  2. grawer na artykułach piśmienniczych może posiadać maksymalnie 25 znaków łącznie ze spacjami, istnieje możliwość dłuższego grawerunku w tej sprawie prosimy o kontakt;

  3. Jest też możliwość przesłania własnej grafiki na adres sklep@parker-waterman.pl (preferowany format wektorowy CorelDraw – wesja 11 lub niższa, JPG, GIF, PNG).

10.

Odstąpienie od zakupu.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta jest dobrowolne.

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Firma Marcin Jung

Mega-Bajt, Sklep Parker-Waterman

ul. Armii Krajowej 5

46-300 Olesno

Sklep internetowy "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!"

adres: www.parker-waterman.pl

e-mail, reklamacje: sklep@parker-waterman.pl

Formularze odstąpienia od zawartej umowy (zwrotu):

oświadczenie.pdf

oświadczenie.doc

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę "Firma Marcin Jung" świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

11.

 

 Gwarancja i reklamacje.

Produkty zakupione w Sklepie "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" podlegają 24 miesięcznej gwarancji. Firma "Firma Marcin Jung" zapewnia, że zakupiony produkt jest sprawny i w pełni nadaje się do użytkowania, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 
Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 
Jeżeli zostanie stwierdzona wada towaru Konsument może:  wymienić towar wadliwy na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy.

 
Reklamowany towar prosimy odesłać na adres sklepu:


Firma Marcin Jung
Mega-Bajt, Sklep Parker-Waterman
ul. Armii Krajowej 5
46-300 Olesno


 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 


12.

Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia lub bezpośrednio po zakupie na adres mailowy: sklep@parker-waterman.pl . Dowód zakupu przesyłamy razem z zamówionym towarem.

W związku ze zmianami zasad wystawiania faktur jakie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 1 maja 2004r.), które dostosowuje polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej, nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT.

13.

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy "Parker-Waterman.pl ... i nie tylko!" prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Firma "Firma Marcin Jung" nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.